• from idea to image

  Verhaal 20 Van idee naar schilderij Nieuw Jeruzalem I

   

  Wat is er spannender dan iets schilderen dat niet waarneembaar is? Ontstaan van het idee In de Bijbel is in het Nieuwe Jeruzalem volgens Johannes geen tempel te zien. God met Jezus zijn de tempel zelf. De stad heeft geen licht van de zon of van de maan nodig. God en Jezus zijn het licht in de stad, waarin de volken leven. Het Nieuwe Jeruzalem bevindt zich in de hemel. Beide keren dat de Bijbel het over het Nieuwe Jeruzalem heeft, wordt er gezegd dat het neerdaalt uit de hemel, waar engelen de poorten van de stad bewaken (Openbaring 3:12; 21:2, 10, 12). Het is fascinerend om de schittering van God als een centrum van alles wat goed en mooi is vorm te geven.

  Download PDF
 • ‘Hope’ About spontaneity in painting.

  Verhaal 22 Van idee naar het schilderij ‘Hoop’. Een verhaal over spontaniteit toelaten in je werk. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt.  Bovenaan in dit artikel het schilderij ‘Hoop’. Over spontaniteit toelaten in je voorstelling Voor mij heeft spontaniteit twee betekenissen. Spontaniteit is zonder nadenken in actie komen en in de eindfase van een schilderij de vlotheid van een snelle schets opnemen. Wat in je opkomt of wat je ziet leg je vast. Een indruk of idee direct vastleggen in een schets of in waterverf dat is voor mij de eerste vorm van spontaan werk maken. Maar er is ook een tweede vorm die veel lastiger lijkt. Dat is om de vlotheid van een schets te tonen in een eindbeeld van het schilderij. Door mijn manier van schilderen in uitgedachte lagen verf is het tonen van spontaniteit lastig. Is spontaniteit dan altijd noodzakelijk in het eindresultaat? Welnee dat niet. Maar de snelle toets van een schets vind ik zelf zo mooi. Ik probeer dus fris tegen mijn schilderij aan te kijken als het bijna af is en dan opnieuw, zonder te veel na te denken, en zeker met veel plezier wat laatste kleur, strepen, krassen aan te brengen. In het hier getoonde werk ‘Hoop’ heb ik van schets naar eindresultaat in de afronding zitten tekenen om mijn gewenste beeld weer te geven. Daardoor komt die snelle toets weer naar voren, alsof alles in een paar tellen neergezet is op het doek. Dat zou ik altijd wel willen!

  Download PDF
 • APAMEA - The Sadness of Syria

  APAMEA – DE PIJN VAN SYRIË - Meer dan 20 jaar geleden reisde ik door Syrië. Naast de bekende ruïnesteden als Palmyra, Bosra of Duro-Europa zijn er veel die minstens even prachtig zijn maar minder bekend. Apamea een stad ooit met 500.000 inwoners op de rechteroever van de Orontos-rivier achter de Libanonbergen is zo een plaats. Toen in april 2017 bleek uit luchtfoto’s dat de ruïnes zwaar beschadigd waren en veel vernield als gevolg van plundering besloot ik hier een schilderij over te maken op basis van eerder gemaakte schetsen gemaakt in Syrië. In bijgesloten PDF bestand vindt u een uitgebreid verhaal over het ontstaan van dit schilderij en vergelijkbare schilderingen over andere landen met veranderende omstandigheden.

  Download PDF
 • Geluk in serie van idee naar schilderij

  Verhaal 21 Van idee naar schilderij ‘Geluk’ . Een verhaal over mijn schilderij uit 2017 in de serie Nieuw Jeruzalem. 

  Wat is geluk? Gelukkig zijn is zeker een goede aanleiding om dat vast te leggen. In de afbeeldingen hieronder weergegeven heb ik een paar spontane tekeningen opgenomen die ik van Gerry maakte. Geluk kan ook zijn dat je een belangrijke gebeurtenis vast wil leggen. Voor mijzelf was dat de geboorte van mijn kinderen. Het schilderij met de driekleurige zuil is daarvan een voorbeeld. Dit schilderij heet ‘Geboorte’.Een ander moment was in 2020 de geboorte van een kleinkind. Samen met mijn zoon Job heb ik de kinderkamer voor zijn dochter mogen schilderen. Hoe kwam ik tot het eindbeeld van het werk uit 2017 over geluk De bovenste afbeelding van dit artikel verbeeld geluk zonder meer. Een schilderij dit keer zonder aanleiding. Dit werk moet het mogelijk maken geluk te herkennen zonder een persoonlijke aanleiding. In eerste plaats is rood een kleur die ik associeer met warmte en bijdraagt aan de ervaring van geluk. Het witte vlak staat voor alles, voor harmonie en rust. De vlakken komen je tegemoet. Ze worden als het ware van een deel van jezelf. 

  Download PDF
 • ‘De overtuiging’. Bible contempory storytelling. Verhaal 16

  Ontstaan van het idee – Als Jezus verschijnt na zijn dood aan het kruis is de apostel Thomas daar niet bij. Om Thomas te overtuigen van zijn wedergeboorte verschijnt Jezus opnieuw in het huis van Emmaüs. Ik heb mijn drie zonen (Paul, Job en Jesse) gevraagd te poseren (niet als portret maar in hun houding. Paul mijn oudste in het midden). Jesse mijn jongste zoon als de ongelovige Thomas (rechts). Jezus herkennen alle aanwezigen eerst niet. Dat is logisch want zijn lichaam is dood. De heilige geest is hier afgebeeld als een uit het doek ons tegemoet rollende dikke witte verf. De Emmaüsgangers herkennen bij dit avondmaal Jezus aan het verdelen van het brood en schenken van de wijn. De wijn (fles met etiket) en brood (gesneden volkorenbrood als in Nederland in 21ste eeuw) heb ik hedendaags weergegeven. Immers het verhaal is nog even goed van toepassing als toen in de eerste eeuw na Christus.


  Over de zeggenschap van Bijbelse verhalen vandaag de dag heb ik een serie schilderijen gemaakt, de meesten van 2 meter breed. Het bovenaan afgebeelde schilderij ‘De Overtuiging’ is 2 bij 1 meter. De uitsneden illustreren de heilige geest en het verdelen van brood en wijn. 

  Op de derde laag ziet u  andere voorbeelden uit de serie. Links het graf van Johannes de Doper en de verkondiging van de komst van de Messias en rechts het Hemelse Jeruzalem.  Links daaronder het werk ‘De verkondiging’ een verwijzing naar Maria boodschap of Annunciatie.

  zie het artikel met illustraties in het bijgevoegde document

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij 5

  Verhaal 5 - Van idee naar schilderijen nieuwe Heiligen 6 + 9 Ontstaan van het idee

  In 2019 schilderde ik een serie werken aangeduid als ‘Nieuwe Heiligen’. Op de bovenste afbeeldingen staan nummer 9 (wolk) en 6 (vrouw). Vandaag hangt onze cultuur samen met de geografisch gebonden geschiedenis. Morgen en daarna vindt een wereldwijde bundeling plaats met onze natuur en ‘boven’. Nog meer dan ooit tevoren hebben we daarbij bemiddelaars nodig tussen hemel en aarde. Deze bemiddelaars zijn mijn (Nieuwe) Heiligen voor morgen.

  Twee van de ‘Nieuwe Heiligen’ heb ik hier als voorbeelden bijgevoegd, de nummers komen van mijn eigen registratie. In nummer 9 (‘blazend wolk’) heb ik ‘Alles’ uitgebeeld. Als u zoekt vindt u hierin nog een ons aankijkend oog.  Voor nummer 6 heb ik mij de vraag gesteld: hoe zou een nieuwe Engel er uit zien?

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij Nieuwe Heiligen 8

  In mijn serie olieverfschilderijen ‘Nieuwe Heiligen’ uit 2019 wilde ik bij één van de nieuwe Heilige geboorte en dood vangen in één afbeelding. Daarbij komt dat ik stilstaan en beweging wilde vangen in dat werk.

  Download PDF
 • Verhaal 15 Van idee naar schilderij. ‘De belofte van het graf’. Over de komst van de Messias

  Na de Arabische verovering van Damascus in 634 werd de moskee kort na 700 gebouwd door de Omajjaden kalief. Dit gebeurde door een christelijke basiliek af te breken. Deze kerk was gewijd aan Johannes de Doper. Het was hier in Damascus dat Johannes onthoofd werd. Het hoofd werd als relikwie bewaard boven op zijn graf. Johannes wordt zowel door de christenen als door de moslims als een profeet beschouwd. De Omajjaden wilde dat het afgebroken mausoleum herbouwd zou worden op de plaats waar het hoofd bewaard werd en zo gebeurde. Halverwege en bijna midden in de moskee werd het graf herbouwd. De heiligheid van het mausoleum wil ik op schilderij laten schitteren door bronsverf te gebruiken, de ene keer licht het op en een andere keer valt het weg in de diepte. Daar Johannes begraven lag en zijn hoofd in het mausoleum bewaard werd kijken we als ware door de tapijten de grond in om ook de plaats van zijn lichaam te bereiken.

  Het thema is echter niet het graf zelf. Het onderwerp is een verwijzing naar de uitspraak die Jezus deed over zijn leermeester Johannes en naar zijn eigen rol als zoon van God. Mattheüs 11 – 13 Want tot aan Johannes hebben alle profeten en de Wet het voorgezegd. 14 – en als u het wilt aanvaarden: hij is Elia die komen zou. 15 – Wie oren heeft, moet horen. Jezus spreekt tegen de mensen over Johannes: Matteüs 11 Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om voor U de weg te banen.  Als Elia terug zou komen betekent dit de komst van de Messias. De komst van Jezus als de Messias heb ik uitgebeeld, voor toen en voor nu. Links op het werk is het kruis weggestopt onder het tapijt gelijk met de opstanding (goed kijken dus). Lees verder in bestand

  Download PDF
 • MH 17 How an idea becomes a painting

  Verhaal 10 Van ontwerp naar schilderij Nieuwe Heiligen 10 – MH17 

  Hoe ontstaat het idee voor een schilderij. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt.

  Ontstaan van het idee

  Op 17 juli 2014 stortte de vlucht MH17 neer. Veel van de 298 doden waren Nederlanders. Toen de resten teruggebracht werden naar Nederland verschenen foto’s van een puzzel die doktoren op moesten lossen. Om een tafel lagen resten waarvan ik dacht hoe zie je hier nog een mens in? Deze ‘lege’ tafel maakte indruk. In 2014 begon ik (weer) met schilderen en pas in 2018 kreeg ik een beeld hoe ik dit drama kon verbeelden. Niet met het idee een soort protest te schilderen of een monument op te richten voor deze gebeurtenis. Alleen de onzichtbaarheid van menselijke resten wilde ik vangen in de verbeelding op het schilderij. In 2018 begon ik na te denken over een aantal schilderijen over nieuwe Heiligen, hier vind ik dat een schilderij over identificeren van de werkelijkheid in past.  

  Hoe komt het werk tot stand.

  Na de donkere ondergrond, de strepen met bronsverf en wat wit van kleed op de ‘tafel’ was het werk in een korte tijd klaar. Het meeste tijd koste toen het nadenken waar kleur zou komen.

  Voor informatie over de uiteindelijke schilderijen zie www.freekpardoel.nl . In ‘Exto’ de site van kunstenaars, galeries en exposities van Nederland vindt je mij op  https://www.pardoelfreek.nl Daar staan online exposities en werk in thema’s toegelicht.

   

   

   

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij 24

  Verhaal 24 Van idee naar schilderij - Een verhaal over somberheid als thema voor het schilderij. Hoe ontstaat het idee voor een schilderij. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt. 

  Wanneer de lente terug is en ik loop langs een bos wit van de anemoontjes komen gelijk al die herinneringen terug van het kamperen vroeg in voorjaar in mijn jeugd. Ik ruik en hoor, voel de emoties die er toen waren. Zulke associaties heb ik ook bij gevoelens als vrolijkheid, geluk, liefde, tederheid maar ook bij agressie of angst. Alleen al een bepaalde sfeer in een stad of landschap kunnen direct allerlei associaties oproepen. Naast geluk en hoop op een mooie toekomst ken ik ook sombere gevoelens. Ik heb dan de drang daar iets over te schilderen. De afbeelding met de streep naar de hemel genaamd ‘De bloem van mijn moeder’ is een verzameling van indrukken gebaseerd op somberheid. Het leven ontsnapt richting boven in de zwarte lijn. Ook de traptreden zijn als een verwijzing bedoeld. De bloem staat voor begin van leven, het lichaam voor het eind.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij verhaal 6 'Geen Heilige'.

  Ontstaan van het idee

  In 2020 werd mijn eerste kleinkind geboren. Samen met de vader, mijn zoon Job heb ik de babykamer geschilderd. Op een muur schilderde we vooral tropische vogels. De Toekan heeft een snavel die macht lijkt uit te drukken. Ik wilde iets doen met sterke figuren die de ons verder zullen helpen met tact, wijsheid en schoonheid en die combinatie vindt je in het vrouwelijke. Samen met de machtige vleugels van een kraanvogel en de vrolijke hoofdveren van de brutale vogel de hop moet dit wel een sterke persoonlijkheid worden. In tegenstelling tot de nieuwe Heiligen die ik hiervoor schilderde (die zijn tijdloos) is deze ‘toekanvrouw’ de redder van nu. Dit schilderij moet voorstellen het redden van de kwetsbaren en vangen van het kwaad.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij verhaal 19

  Zijn we op weg naar vreedzame samenleving? Wereldwijd? Ik word enthousiast van de verwachting die spreekt uit veel wereld geloven. Aansluitend bij mijn eigen opvoeding vind ik die hoop terug in de verwachting die in de Bijbel uitsproken wordt in de komst van ‘Het Nieuw Jeruzalem’.  Mijn zoektocht om deze hoop te vangen in een schilderij maakte ik een aantal waterverfschetsen met mijn eigen Haarlemse ‘Nieuwe Bavo’ als vertrekpunt . Het werk is 2 meter breed. Kan dus niet mee achterop de fiets maar past wel in mijn auto. Dan goed nadenken over de kleuren hoe de ondergrond meespeelt in geheel. Met een centimeter heb ik de symmetrie en plaats bepaald van de identieke kerken (met mooi de dom als muts van de paus aan de top). Verf klaar leggen en kwasten kiezen en in een paar lagen de ondergrond aanbrengen. In het midden heb ik voor de goede kijker nog een emoji verstopt om de blijdschap van het Nieuw Jeruzalem te benadrukken. 

  Download PDF
 • van idee naar schilderij verhaal 4

  Over het ontstaan van nieuwe heiligen 3 en 7.

  In 2019 schilderde ik een 15 tal olieverfwerken allen van 80, 90 en 100 cm in breedte, de meeste vierkant. Het idee is om de Nieuwe Heiligen af te beelden die het geluk van anderen en onszelf oplossingen bieden en voor ons bemiddelen bij al onze wensen in het leven. Ik heb daarvoor mijn gevoel rond stemmingen gebruikt om ze te duiden. Ik heb ze gezocht door automatisch aftasten tijdens het maken van schetsen.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij verhaal 12

  In 2019 startte ik een serie genaamd ‘nieuwe Heiligen’. In een snel veranderende tijd en wereld kunnen we op zoek gaan naar nieuwe eigentijdse ‘Helpers’ , bemiddelaars. Misschien zij doe ons helpen het tijdelijke met het eeuwige dragelijk te maken. Zo een serie over nieuwe karakters heb ik getracht te vangen in een aantal afbeeldingen. De ene keer met meer realistische en nadere keer weer abstracter voorgesteld. Altijd is een  voor deze Heiligen bepaalde stemming leidend geweest.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij verhaal 9

  Het coronajaar uitbeelden in 'Het jaar 2020'.

  Download PDF
 • van idee naar schilderij 18

  Over het schilderij ‘Het ei van Dante’. Aantonen dat er meer is dan aards bestaan.

  Een serie verhaaltjes over Hoe een idee ontstaat en hoe dat een schilderij wordt. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt. Van: Freek Pardoel.

  Voor informatie over de uiteindelijke schilderijen zie  www.freekpardoel.nl . In ‘Exto’ de site van kunstenaars, galeries en exposities van Nederland vindt je mij ook op  https://www.pardoelfreek.nl Daar staan online exposities en werk in thema’s toegelicht. Bij exto zelf kan je zoeken op naam in kunstenaars en dan doorklikken op publicaties.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij

  Van idee naar schilderij. Over Rusland en over de noodzakelijkheid om iets te maken. Verhaal 23

  Een serie verhalen over  ‘Hoe ontstaat een schilderij’.

  Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en

  uitgevoerd wordt. Voor informatie over de uiteindelijke schilderijen zie www.freekpardoel.nl In ‘Exto’ de site van kunstenaars, galeries en exposities van Nederland vindt je mij op  https://www.pardoelfreek.nl  Daar staan online exposities en werk in thema’s toegelicht. 

  Download PDF