• verhaal 27 kerkmuren

  Dit is een uitleg hoe van een idee een aantal schilderijen tot stand komen. Het betreft hier muren van Groningse dorpskerken. Mijn wens was dat in elk schilderij (1) de verbouwde muren illustreren een gebouw met een uitgebreide geschiedenis; (2) de verschillende structuren en kleuren van de stenen houden langer je aandacht vast dan alleen een korte indruk en (3) uit elk werkje moet blijken hoe verschillend en uniek elke kerk is.

  Download PDF
 • verhaal 28 uitvoeren van een opdracht

  De schilderijen NOREEN en KO(HO)P

  Gevraagd werd een schilderij te maken met de bedoelding het als cadeau te geven bij een bijzondere gelegenheid.  In het schilderij moet voorkomen: (1) het effect van ‘goudverf’ (Uit het directe licht oogt het ‘goud’ donker waardoor het overige schilderwerk naar voren komt – zie links in de vergelijking KO(HO)P. Komt de afbeelding in het licht, zoals rechts afgebeeld dan verzinken de figuren in de gehele voorstelling). De wens was dat in het schilderij (2) vogel(s) voorkomen en als emotie (3) optimisme uitgebeeld wordt – het leven zie je vanuit een ingenomen standpunt - ‘Het glas is niet half leeg maar halfvol’. Het verbeelden van een positieve stemming is lastig.  De vogel hop leek  een vertrekpunt voor de combinatie met een menselijk gezicht (schilderij KO(HO)P). Gelijk begon ik aan een tweede schilderij en nam niet de vogel maar het gezegde (Glas halfvol, halfleeg) als vertrekpunt. Hier vond ik een andere vogel die zich leende voor de opdracht. Ik kwam uit bij de kraanvogel als een boodschapper zijn voor vrede, wijsheid, gezondheid, loyalieit, goedheid en een lang leven. Hier heb ik het gezicht in de vogel opgegeven. Beide schilderijen Noreen en KO(HO)P heb tegelijk geschilderd begin 2022. De KO(HO)P was snel klaar. De gezichtsuitdrukking van de vogel lukte en de wondervogels die de hopvrouw volgen, heb ik na wat tekenen op de computer afgeschilderd. Bij het schilderij Noreen zat meer tijd in de glazen die laag voor laag zijn opgebouwd. Naast de kraanvogel wist ik niet direct het idee (opdracht) compleet te maken. In het werk ontbrak diepte. De oplossing bleek het aanbrengen van een vierkante tunnel (zie de hierbij geplaats computerschetsen). Van het een komt het ander. Uitgebreider is mijn toelichting in bijgesloten PDDf bestand 'verhaal 28' .  

  Download PDF
 • Het Alles - verhaal 25

  Verhaal 25 Van idee naar schilderij ‘Paaswerken 1 en 2’ Het linker en rechterpaneel.  .

  Uitgangspunten 

  1. Ik wil schilderen hoe de complexheid van het leven, van de wereld weer opgezogen wordt of verdwijnt uit onze zichtbare waarneming in het niets of het Alles. 

  Uitvoeren van het  idee

  In de jaren tachtig maakte ik aquarellen die het innerlijk vingen in een figuur. Ik wilde de Paaswerken ook abstract schilderen met daarin figuren. (a) Na wat schetsen in april 2021 gebruikte ik deze om te experimenteren met tekenen in de computer (b). Vervolgens gebruikte ik LP’s (Albums) om de kleurstelling uit te zoeken (c). Zo stapte ik over van zwart-wit naar rode-, groene- en gouden verf. (d) In mei startte ik met twee 1 bij 1 meter werken. (e) Eerst schilderde ik de figuren, dan het vierkant waarin de figuren wegzinken. De tekening van mannelijke- en vrouwelijke volgde. (f) Tenslotte (het was inmiddels september geworden) kreeg ik de ingeving hoe het abstracte terug gebracht kon worden door groene tinten te gebruiken en de figuren te laten wegzinken in het ‘Alles’.

  Download PDF
 • Virtue and Hope

  Verhaal 13 VIRTUE AND HOPE. Van idee naar schilderij. Van: Freek Pardoel.

   

  Hoe ontstaat het idee voor een schilderij. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt. Ontstaan van het idee ‘Virtus est vitium fugere’ (deugd is het mijden van de zonde) I

   

  n 2016 heb ik een vierluik van 1 bij vier meter geschilderd over de deugd als goede eigenschap die hoop geeft dat we een toekomst met perspectief hebben. Het werk is geschilderd met olieverf op drie panelen (hout) van ieder 1 bij 1 meter en een linnen-doek van 1 bij 1 meter. Oorspronkelijk wilde ik een abstracte voorstelling op de achterzijden (de tekst van Machiavelli uitgezonderd) van de buitenste luiken. Deze zijn echter niet af geschilderd. Het lukte me niet scharnieren aan te brengen. Over het gehele werk zijn citaten aangebracht op horizontaal afgebeelde regels uit ‘De Vorst’ van Machiavelli. Om dit te illustreren heb ik een afbeelding in negatief van een van de (niet afgeschilderde) achterzijde en een positief van het rechter voorluik bijgevoegd. Met het woord Virtus wil ik niet alleen de deugd als een bepaalde eigenschap (moed, standvastigheid en toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid) uitdrukken. Mijn idee van Virtue is trouw te zijn aan je bestaan, aan je plicht het goede na te streven voor de ander en voor jezelf (één geheel). Deugd is voor me een positieve eigenschap waar iedereen over beschikt. Het leidt tot het goede bij de juiste manier van handelen. Streven we het goede na dan hebben we hoop op een mooie toekomst. Hiermee heb ik bij mijn aanduiding ‘Virtue en Hoop’ verklaard.

   

  Hoe het idee uitgewerkt

   

  Dat viel nog niet mee. Na het idee opgegeven te hebben een open te klappen vierluik te maken wilde ik de koran-rollen laten zweven en moesten de rozen geknipt, geschilderd en aangebracht worden. De Mari-achtige Engel was eerst als meisje op het rechter paneel gepland (zie schets). Het werd een Engelachtige vrouw op het linker-paneel (goedheid uitdrukkend) terwijl voor het rechter paneel ik Gerry schetste en schilderde het optimisme verbeeldend. Met de rollen en vrouwen aan beide zijden en de vrolijk langs dwarrelende rozen over het geheel heen is voor bij de deugd (links) , hoop (rechts) aangebracht op de panelen. Als u goed zoekt wijst op het derde paneel de hoop naar de deugd.

  Download PDF
 • de schoonheid van het tijdelijke

  Verhaal 8 Over het ontstaan van de schilderijen IJsblok 1 en 2

   

  De schoonheid van het tijdelijke.

   

  Zou ik iets kunnen schilderen dat schoonheid verbeeld maar ook wijst op de tijdelijkheid van het bestaan? In eerste instantie denk je dan aan ruïnes en ouderdom en dat wilde ik nu juist niet schilderen. Dan kan je die werken beter ‘Verval’ of ‘Aftakeling’ noemen. Juist schoonheid van nu van het moment wil ik benadrukken en gelijktijdig wijzen op het snelle verdwijnen daarvan.

   

  Ontstaan van het idee Hoe komt werk tot stand en hoe kom je tot het tot het eindbeeld.

   

  Ik besloot ijsblokken na te schilderen. IJs is materie dat betoverend kan zijn daar het blijft veranderen bij smelting. De omgeving wordt opgenomen in licht. De vorm wordt voortdurend vertekend. Na fotos van een smeltend ijsblok heb ik eerst in klein formaat geprobeerd hoe je licht door het ijs laat vallen. Dan op een groter houten paneel. Tenslotte heb ik gelijktijdig twee 1 bij 1 meter op linnen ijsblokken 1 en 2 geschilderd. Tot slot hoe naast elkaar te hangen? Het antwoord is dat dit afhankelijk is van waar ze hangen. Lopen de scheuren in het ijs schuin af naar binnen dan ogen de werken beslotenheid te omarmen en eindigen de werken voor oog aan buitenzijde. Lopen daarentegen de scheuren beneden naar buiten toe dan lijken de werken breder en eist het werk meer ruimte op ook naast de schilderijen.

  Download PDF
 • annunciatie

  Annunciatie

   

  Verhaal 17 Van idee naar schilderij ‘Het brengen van het goede nieuws’ Een oud verhaal opnieuw vertellen. Dit is één van mijn verhalen over hoe een idee ontstaat en uitgevoerd wordt. Hoe ontstaat het idee voor een schilderij. 

  Al geruime tijd wilde ik mijn vrouw schilderen op een groot schilderij. Ik spande een doek van twee bij een meter. Zou het niet prachtig zijn haar te laten poseren als Maria. Ik maakte wat schetsen en gebruikte een schets met neergeslagen ogen. Jaren later heb ik dit schilderij afgemaakt als ‘De verkondiging’ in een hedendaagse vertaling. De verkondiging aan Maria of 'annunciatie' is in de Bijbel het moment waarop de engel Gabriël aan Maria vertelt dat zij een zoon zal baren (Lucas 1. – 26). De engel vertelt dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat haar kind een zoon van God is. Maria op mijn schilderij is blij met het bijzondere nieuws en de engel heb ik symbolisch aangegeven door allen de vleugels te laten zien. Het is een veel afgebeeld thema in de christelijke kunst. De verkondiging wordt beschouwd als een verzoening tussen God en de mensen. Hier wordt de zondeval vergeven. Maria wordt dan ook de 'nieuwe Eva' genoemd.

   

  Hoe kwam ik tot het eindbeeld. 

  Natuurlijk kennen we de voorstelling die Da Vinci, Van Eyck en om niet te vergeten Fra Angelico maakten. Niet gek misschien dat ik daar vertrok toen ik wat kleurenschetsen maakte. Ik miste echter in de oude afbeeldingen de vrolijkheid van de blijde boodschap en ik miste het werkelijk contact met de Engel. De verkondiging lijkt ook in de oude afbeeldingen meer een stem uit de ruimte, een werkelijk lichaam ontbreekt. Ik startte het schilderij als een uiting van abstracte (geestelijke) krachten - positief voortgestuwd als een schip. Om de schoonheid kracht bij te zetten knipte ik van doek rozen en schilderde deze rood voor ze op het doek te plakken. Deze rozen steken daarmee uit het doek en de schaduw schuift voortdurend met de belichting mee. Daarna schilderde ik Maria en de Engel en de straal van licht (als symbool voor het Goddelijke). Vervolgens stond het doek jarenlang in een hoek voordat ik het afschilderde. Het traditionele blauwe bovenkleed van Maria heb ik vervangen door een rood kleed. Om te benadrukken dat mijn Maria van nu is. Het centrale vierkant met de schitterde goudvlakjes staat voor de pracht en pracht van God en de onmogelijkheid voor ons die grootsheid geheel te kennen.

  Download PDF
 • over noodzakelijkheid en overgave in het schilderen. verhaal 1

  Over Noodzakelijkheid en Overgave bij schilderen. Verhaal 1.

   

  Het ontstaan van het schilderij Nieuwe Heiligen 5. Hierbij één van mijn verhalen hoe bij mij uit een idee een schilderij ontstaat. Op de eerste afbeelding zie je hoe het schilderij geworden is. Daaronder een paar voorbeelden van schetsen die in juni 2019 maakte om tot de serie Nieuwe Heiligen te komen. Hierbij zie je de eerste gedachte over dit schilderij Nieuwe Heiligen 5. Het schilderij neem de macht over Noodzakelijkheid en overgave zijn de belangrijkste voorwaarden om een verbeelding te willen vastleggen. Noodzakelijk omdat je niet goed voelt als je de dwang om het te maken negeert - Je moet iets uitbeelden. Vervolgens komt de wil om het te doen. Dat kan alleen nadat je eraan overgeeft. Gooi al je bezwaren opzij en ga het aanpakken. Let wel: je overgeven is een inspanning, je concentreren op het resultaat. Dan komt het moment dat het idee werkelijk wordt. Dat is het moment als je voelt dat je idee tevoorschijn komt en opduikt uit de verf. Dan weet je zeker dat het schilderij gaat lukken. Dit alles onder de – als prettige dwang ervaren – druk om verder in een bepaalde richting door te moeten werken. Na het moment van herkenning dat het idee werkelijkheid wordt is het alsof het schilderij je verder zelf opdraagt hoe je tot een eindresultaat komt.

   

  Lees mijn betoog verder in de bijgesloten bijlage.

  Download PDF
 • From design to painting. The last new Saint Verhaal 7

  De meeste mensen op aarde geloven of zijn er van overtuigd dat er een andere werkelijkheid bestaat ‘het bovennatuurlijke’. Hoe stellen we nu ons nu de bovennatuurlijke macht voor? We voelen dat zaken onomkeerbaar buiten onze macht bepaald worden, dat we geholpen worden in goede en slechte tijden. Laten we voor al deze omstandigheden deze kracht benoemen als ‘helpers’. In 2018 ben ik gestart om te zoeken naar een andere meer eigentijdse weergave waarin helpers centraal staan. Deze serie schilderijen heb ik afgesloten met dit afgebeelde werk ‘De laatste Heiligen’. Deze voorstelling stelt geen rampspoed voor of een sombere voorspelling maar is gewoon het laatste schilderij van mijn serie. Van ontwerp naar schilderij. De laatste nieuwe Heilige is een deel van publicaties over het ontstaan van het idee voor een schilderij en hoe dat uitgevoerd wordt. Na de schetsen waarin de strepen en bescherming biedende figuur apart van elkaar onderzocht zijn, ben ik schilderijtjes gaan maken om de figuur te verder uit te werken (zie voorbeeld snavel+). Echter het idee was duidelijk genoeg in de schetsen en ik kon dit ontwerp direct doorvoeren in het schilderij. Hoe kom je tot het tot het eindbeeld Eerst moet een ondergrond aangebracht worden. In de eerste verflaag en snel daarna aangebrachte tekening met lijnen was het idee geland. Vervolgens ben ik met de computer gaan kijken hoe de tekening van figuren afgebeeld zouden moeten worden (zie voorbeeld met witte strepen). Tenslotte ontstond het idee om het blauwe vlak op het schilderij aan te brengen. Ik was echter nog niet klaar. De aangebrachte laag met bronsverf bleek dof. Alsnog heb ik een meer heldere bronsverf-laag aangebracht waardoor de ene keer donker overheerst en als het licht er opvalt juist de achtergrond oplicht. Voor informatie over de uiteindelijke schilderijen zie www.freekpardoel.nl . In ‘Exto’ de site van kunstenaars, galeries en exposities van Nederland vindt je mij op https://www.pardoelfreek.nl Daar vindt u meer publicaties, exposities en werk in thema’s toegelicht

  Download PDF
 • Verhaal 3 Over Noodzakelijkheid en Overgave bij schilderen.

  Over het ontstaan van de schilderijen Nieuwe Heiligen 1 en 2 - Noodzakelijkheid en overgave zijn de belangrijkste eigenschappen om een voorstelling te willen verbeelden. Noodzakelijk omdat je voelt dat het uitgebeeld moet worden. Overgave kan alleen als je toegeeft aan die drang. Dat is niet altijd prettig of leuk. Een sombere kant kan zich bij die gedachte opdringen. Tijdens het schilderen is er sprake van een ander soort noodzakelijkheid. Vaak is er opeens een moment tijdens het schilderen dat het schilderij zelf – als prettige dwang – je verder opdraagt hoe je tot een eindresultaat komt. Hoe dit komt weet ik niet te verklaren, maar ik weet dat menig andere schilder hetzelfde ervaart. Ook dit is een uiting van noodzakelijkheid. Ik wilde naar aanleiding van een heftige gebeurtenis (schilderij Nieuwe Heiligen 10 waar ik elders over schrijf) een zoektocht starten naar Heiligen die houvast bieden in deze tijd. De oude Heiligen voldoen niet meer, tenminste in hun oude verschijning. Een processie en het ronddragen van deze Heiligen is heden slechts voor een deel van de mensen veelzeggend (zie schets die mijn doodspoor in de oude verschijning van Heiligen illustreert en uitgebreider verhaal in het bijgesloten bestand).

  Download PDF
 • from idea to image. Not good enough

  Verhaal 2. Over ontwerpen die geen eindschilderijen zijn geworden.

  Een enkele keer lukt het om een idee dat je voor ogen ziet direct in een schets vast te leggen. Veel vaker zijn er omzwervingen nodig om tot de conclusie te komen dit werk ga ik wel of niet in het groot uitvoeren. In dit verhaal laat ik een aantal afgevallen werken zien die ik in 2018 en 2019 maakte. Ik gebruikte afgedankte lang speelplaten (albums) om op te schetsen

  Download PDF
 • from idea to image

  Verhaal 20 Van idee naar schilderij Nieuw Jeruzalem I

   

  Wat is er spannender dan iets schilderen dat niet waarneembaar is? Ontstaan van het idee In de Bijbel is in het Nieuwe Jeruzalem volgens Johannes geen tempel te zien. God met Jezus zijn de tempel zelf. De stad heeft geen licht van de zon of van de maan nodig. God en Jezus zijn het licht in de stad, waarin de volken leven. Het Nieuwe Jeruzalem bevindt zich in de hemel. Beide keren dat de Bijbel het over het Nieuwe Jeruzalem heeft, wordt er gezegd dat het neerdaalt uit de hemel, waar engelen de poorten van de stad bewaken (Openbaring 3:12; 21:2, 10, 12). Het is fascinerend om de schittering van God als een centrum van alles wat goed en mooi is vorm te geven.

  Download PDF
 • ‘Hope’ About spontaneity in painting.

  Verhaal 22 Van idee naar het schilderij ‘Hoop’. Een verhaal over spontaniteit toelaten in je werk. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt.  Bovenaan in dit artikel het schilderij ‘Hoop’. Over spontaniteit toelaten in je voorstelling Voor mij heeft spontaniteit twee betekenissen. Spontaniteit is zonder nadenken in actie komen en in de eindfase van een schilderij de vlotheid van een snelle schets opnemen. Wat in je opkomt of wat je ziet leg je vast. Een indruk of idee direct vastleggen in een schets of in waterverf dat is voor mij de eerste vorm van spontaan werk maken. Maar er is ook een tweede vorm die veel lastiger lijkt. Dat is om de vlotheid van een schets te tonen in een eindbeeld van het schilderij. Door mijn manier van schilderen in uitgedachte lagen verf is het tonen van spontaniteit lastig. Is spontaniteit dan altijd noodzakelijk in het eindresultaat? Welnee dat niet. Maar de snelle toets van een schets vind ik zelf zo mooi. Ik probeer dus fris tegen mijn schilderij aan te kijken als het bijna af is en dan opnieuw, zonder te veel na te denken, en zeker met veel plezier wat laatste kleur, strepen, krassen aan te brengen. In het hier getoonde werk ‘Hoop’ heb ik van schets naar eindresultaat in de afronding zitten tekenen om mijn gewenste beeld weer te geven. Daardoor komt die snelle toets weer naar voren, alsof alles in een paar tellen neergezet is op het doek. Dat zou ik altijd wel willen!

  Download PDF
 • APAMEA - The Sadness of Syria

  APAMEA – DE PIJN VAN SYRIË - Meer dan 20 jaar geleden reisde ik door Syrië. Naast de bekende ruïnesteden als Palmyra, Bosra of Duro-Europa zijn er veel die minstens even prachtig zijn maar minder bekend. Apamea een stad ooit met 500.000 inwoners op de rechteroever van de Orontos-rivier achter de Libanonbergen is zo een plaats. Toen in april 2017 bleek uit luchtfoto’s dat de ruïnes zwaar beschadigd waren en veel vernield als gevolg van plundering besloot ik hier een schilderij over te maken op basis van eerder gemaakte schetsen gemaakt in Syrië. In bijgesloten PDF bestand vindt u een uitgebreid verhaal over het ontstaan van dit schilderij en vergelijkbare schilderingen over andere landen met veranderende omstandigheden.

  Download PDF
 • Geluk in serie van idee naar schilderij

  Verhaal 21 Van idee naar schilderij ‘Geluk’ . Een verhaal over mijn schilderij uit 2017 in de serie Nieuw Jeruzalem. 

  Wat is geluk? Gelukkig zijn is zeker een goede aanleiding om dat vast te leggen. In de afbeeldingen hieronder weergegeven heb ik een paar spontane tekeningen opgenomen die ik van Gerry maakte. Geluk kan ook zijn dat je een belangrijke gebeurtenis vast wil leggen. Voor mijzelf was dat de geboorte van mijn kinderen. Het schilderij met de driekleurige zuil is daarvan een voorbeeld. Dit schilderij heet ‘Geboorte’.Een ander moment was in 2020 de geboorte van een kleinkind. Samen met mijn zoon Job heb ik de kinderkamer voor zijn dochter mogen schilderen. Hoe kwam ik tot het eindbeeld van het werk uit 2017 over geluk De bovenste afbeelding van dit artikel verbeeld geluk zonder meer. Een schilderij dit keer zonder aanleiding. Dit werk moet het mogelijk maken geluk te herkennen zonder een persoonlijke aanleiding. In eerste plaats is rood een kleur die ik associeer met warmte en bijdraagt aan de ervaring van geluk. Het witte vlak staat voor alles, voor harmonie en rust. De vlakken komen je tegemoet. Ze worden als het ware van een deel van jezelf. 

  Download PDF
 • ‘De overtuiging’. Bible contempory storytelling. Verhaal 16

  Ontstaan van het idee – Als Jezus verschijnt na zijn dood aan het kruis is de apostel Thomas daar niet bij. Om Thomas te overtuigen van zijn wedergeboorte verschijnt Jezus opnieuw in het huis van Emmaüs. Ik heb mijn drie zonen (Paul, Job en Jesse) gevraagd te poseren (niet als portret maar in hun houding. Paul mijn oudste in het midden). Jesse mijn jongste zoon als de ongelovige Thomas (rechts). Jezus herkennen alle aanwezigen eerst niet. Dat is logisch want zijn lichaam is dood. De heilige geest is hier afgebeeld als een uit het doek ons tegemoet rollende dikke witte verf. De Emmaüsgangers herkennen bij dit avondmaal Jezus aan het verdelen van het brood en schenken van de wijn. De wijn (fles met etiket) en brood (gesneden volkorenbrood als in Nederland in 21ste eeuw) heb ik hedendaags weergegeven. Immers het verhaal is nog even goed van toepassing als toen in de eerste eeuw na Christus.


  Over de zeggenschap van Bijbelse verhalen vandaag de dag heb ik een serie schilderijen gemaakt, de meesten van 2 meter breed. Het bovenaan afgebeelde schilderij ‘De Overtuiging’ is 2 bij 1 meter. De uitsneden illustreren de heilige geest en het verdelen van brood en wijn. 

  Op de derde laag ziet u  andere voorbeelden uit de serie. Links het graf van Johannes de Doper en de verkondiging van de komst van de Messias en rechts het Hemelse Jeruzalem.  Links daaronder het werk ‘De verkondiging’ een verwijzing naar Maria boodschap of Annunciatie.

  zie het artikel met illustraties in het bijgevoegde document

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij 5

  Verhaal 5 - Van idee naar schilderijen nieuwe Heiligen 6 + 9 Ontstaan van het idee

  In 2019 schilderde ik een serie werken aangeduid als ‘Nieuwe Heiligen’. Op de bovenste afbeeldingen staan nummer 9 (wolk) en 6 (vrouw). Vandaag hangt onze cultuur samen met de geografisch gebonden geschiedenis. Morgen en daarna vindt een wereldwijde bundeling plaats met onze natuur en ‘boven’. Nog meer dan ooit tevoren hebben we daarbij bemiddelaars nodig tussen hemel en aarde. Deze bemiddelaars zijn mijn (Nieuwe) Heiligen voor morgen.

  Twee van de ‘Nieuwe Heiligen’ heb ik hier als voorbeelden bijgevoegd, de nummers komen van mijn eigen registratie. In nummer 9 (‘blazend wolk’) heb ik ‘Alles’ uitgebeeld. Als u zoekt vindt u hierin nog een ons aankijkend oog.  Voor nummer 6 heb ik mij de vraag gesteld: hoe zou een nieuwe Engel er uit zien?

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij Nieuwe Heiligen 8

  In mijn serie olieverfschilderijen ‘Nieuwe Heiligen’ uit 2019 wilde ik bij één van de nieuwe Heilige geboorte en dood vangen in één afbeelding. Daarbij komt dat ik stilstaan en beweging wilde vangen in dat werk.

  Download PDF
 • Verhaal 15 Van idee naar schilderij. ‘De belofte van het graf’. Over de komst van de Messias

  Na de Arabische verovering van Damascus in 634 werd de moskee kort na 700 gebouwd door de Omajjaden kalief. Dit gebeurde door een christelijke basiliek af te breken. Deze kerk was gewijd aan Johannes de Doper. Het was hier in Damascus dat Johannes onthoofd werd. Het hoofd werd als relikwie bewaard boven op zijn graf. Johannes wordt zowel door de christenen als door de moslims als een profeet beschouwd. De Omajjaden wilde dat het afgebroken mausoleum herbouwd zou worden op de plaats waar het hoofd bewaard werd en zo gebeurde. Halverwege en bijna midden in de moskee werd het graf herbouwd. De heiligheid van het mausoleum wil ik op schilderij laten schitteren door bronsverf te gebruiken, de ene keer licht het op en een andere keer valt het weg in de diepte. Daar Johannes begraven lag en zijn hoofd in het mausoleum bewaard werd kijken we als ware door de tapijten de grond in om ook de plaats van zijn lichaam te bereiken.

  Het thema is echter niet het graf zelf. Het onderwerp is een verwijzing naar de uitspraak die Jezus deed over zijn leermeester Johannes en naar zijn eigen rol als zoon van God. Mattheüs 11 – 13 Want tot aan Johannes hebben alle profeten en de Wet het voorgezegd. 14 – en als u het wilt aanvaarden: hij is Elia die komen zou. 15 – Wie oren heeft, moet horen. Jezus spreekt tegen de mensen over Johannes: Matteüs 11 Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om voor U de weg te banen.  Als Elia terug zou komen betekent dit de komst van de Messias. De komst van Jezus als de Messias heb ik uitgebeeld, voor toen en voor nu. Links op het werk is het kruis weggestopt onder het tapijt gelijk met de opstanding (goed kijken dus). Lees verder in bestand

  Download PDF
 • MH 17 How an idea becomes a painting

  Verhaal 10 Van ontwerp naar schilderij Nieuwe Heiligen 10 – MH17 

  Hoe ontstaat het idee voor een schilderij. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt.

  Ontstaan van het idee

  Op 17 juli 2014 stortte de vlucht MH17 neer. Veel van de 298 doden waren Nederlanders. Toen de resten teruggebracht werden naar Nederland verschenen foto’s van een puzzel die doktoren op moesten lossen. Om een tafel lagen resten waarvan ik dacht hoe zie je hier nog een mens in? Deze ‘lege’ tafel maakte indruk. In 2014 begon ik (weer) met schilderen en pas in 2018 kreeg ik een beeld hoe ik dit drama kon verbeelden. Niet met het idee een soort protest te schilderen of een monument op te richten voor deze gebeurtenis. Alleen de onzichtbaarheid van menselijke resten wilde ik vangen in de verbeelding op het schilderij. In 2018 begon ik na te denken over een aantal schilderijen over nieuwe Heiligen, hier vind ik dat een schilderij over identificeren van de werkelijkheid in past.  

  Hoe komt het werk tot stand.

  Na de donkere ondergrond, de strepen met bronsverf en wat wit van kleed op de ‘tafel’ was het werk in een korte tijd klaar. Het meeste tijd koste toen het nadenken waar kleur zou komen.

  Voor informatie over de uiteindelijke schilderijen zie www.freekpardoel.nl . In ‘Exto’ de site van kunstenaars, galeries en exposities van Nederland vindt je mij op  https://www.pardoelfreek.nl Daar staan online exposities en werk in thema’s toegelicht.

   

   

   

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij 24

  Verhaal 24 Van idee naar schilderij - Een verhaal over somberheid als thema voor het schilderij. Hoe ontstaat het idee voor een schilderij. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt. 

  Wanneer de lente terug is en ik loop langs een bos wit van de anemoontjes komen gelijk al die herinneringen terug van het kamperen vroeg in voorjaar in mijn jeugd. Ik ruik en hoor, voel de emoties die er toen waren. Zulke associaties heb ik ook bij gevoelens als vrolijkheid, geluk, liefde, tederheid maar ook bij agressie of angst. Alleen al een bepaalde sfeer in een stad of landschap kunnen direct allerlei associaties oproepen. Naast geluk en hoop op een mooie toekomst ken ik ook sombere gevoelens. Ik heb dan de drang daar iets over te schilderen. De afbeelding met de streep naar de hemel genaamd ‘De bloem van mijn moeder’ is een verzameling van indrukken gebaseerd op somberheid. Het leven ontsnapt richting boven in de zwarte lijn. Ook de traptreden zijn als een verwijzing bedoeld. De bloem staat voor begin van leven, het lichaam voor het eind.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij verhaal 6 'Geen Heilige'.

  Ontstaan van het idee

  In 2020 werd mijn eerste kleinkind geboren. Samen met de vader, mijn zoon Job heb ik de babykamer geschilderd. Op een muur schilderde we vooral tropische vogels. De Toekan heeft een snavel die macht lijkt uit te drukken. Ik wilde iets doen met sterke figuren die de ons verder zullen helpen met tact, wijsheid en schoonheid en die combinatie vindt je in het vrouwelijke. Samen met de machtige vleugels van een kraanvogel en de vrolijke hoofdveren van de brutale vogel de hop moet dit wel een sterke persoonlijkheid worden. In tegenstelling tot de nieuwe Heiligen die ik hiervoor schilderde (die zijn tijdloos) is deze ‘toekanvrouw’ de redder van nu. Dit schilderij moet voorstellen het redden van de kwetsbaren en vangen van het kwaad.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij verhaal 19

  Zijn we op weg naar vreedzame samenleving? Wereldwijd? Ik word enthousiast van de verwachting die spreekt uit veel wereld geloven. Aansluitend bij mijn eigen opvoeding vind ik die hoop terug in de verwachting die in de Bijbel uitsproken wordt in de komst van ‘Het Nieuw Jeruzalem’.  Mijn zoektocht om deze hoop te vangen in een schilderij maakte ik een aantal waterverfschetsen met mijn eigen Haarlemse ‘Nieuwe Bavo’ als vertrekpunt . Het werk is 2 meter breed. Kan dus niet mee achterop de fiets maar past wel in mijn auto. Dan goed nadenken over de kleuren hoe de ondergrond meespeelt in geheel. Met een centimeter heb ik de symmetrie en plaats bepaald van de identieke kerken (met mooi de dom als muts van de paus aan de top). Verf klaar leggen en kwasten kiezen en in een paar lagen de ondergrond aanbrengen. In het midden heb ik voor de goede kijker nog een emoji verstopt om de blijdschap van het Nieuw Jeruzalem te benadrukken. 

  Download PDF
 • van idee naar schilderij verhaal 4

  Over het ontstaan van nieuwe heiligen 3 en 7.

  In 2019 schilderde ik een 15 tal olieverfwerken allen van 80, 90 en 100 cm in breedte, de meeste vierkant. Het idee is om de Nieuwe Heiligen af te beelden die het geluk van anderen en onszelf oplossingen bieden en voor ons bemiddelen bij al onze wensen in het leven. Ik heb daarvoor mijn gevoel rond stemmingen gebruikt om ze te duiden. Ik heb ze gezocht door automatisch aftasten tijdens het maken van schetsen.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij verhaal 12

  In 2019 startte ik een serie genaamd ‘nieuwe Heiligen’. In een snel veranderende tijd en wereld kunnen we op zoek gaan naar nieuwe eigentijdse ‘Helpers’ , bemiddelaars. Misschien zij doe ons helpen het tijdelijke met het eeuwige dragelijk te maken. Zo een serie over nieuwe karakters heb ik getracht te vangen in een aantal afbeeldingen. De ene keer met meer realistische en nadere keer weer abstracter voorgesteld. Altijd is een  voor deze Heiligen bepaalde stemming leidend geweest.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij verhaal 9

  Het coronajaar uitbeelden in 'Het jaar 2020'.

  Download PDF
 • van idee naar schilderij 18

  Over het schilderij ‘Het ei van Dante’. Aantonen dat er meer is dan aards bestaan.

  Een serie verhaaltjes over Hoe een idee ontstaat en hoe dat een schilderij wordt. Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en uitgevoerd wordt. Van: Freek Pardoel.

  Voor informatie over de uiteindelijke schilderijen zie  www.freekpardoel.nl . In ‘Exto’ de site van kunstenaars, galeries en exposities van Nederland vindt je mij ook op  https://www.pardoelfreek.nl Daar staan online exposities en werk in thema’s toegelicht. Bij exto zelf kan je zoeken op naam in kunstenaars en dan doorklikken op publicaties.

  Download PDF
 • van een idee naar schilderij

  Van idee naar schilderij. Over Rusland en over de noodzakelijkheid om iets te maken. Verhaal 23

  Een serie verhalen over  ‘Hoe ontstaat een schilderij’.

  Hierbij één van mijn verhalen over hoe dat bij mijzelf ontstaat en

  uitgevoerd wordt. Voor informatie over de uiteindelijke schilderijen zie www.freekpardoel.nl In ‘Exto’ de site van kunstenaars, galeries en exposities van Nederland vindt je mij op  https://www.pardoelfreek.nl  Daar staan online exposities en werk in thema’s toegelicht. 

  Download PDF